Title Image

WRFC Berlin, dia 4

WRFC Berlin, dia 4

En darrer dia del congrés destaquen les línees de presentacions enfocades a gestió de la pesca recreativa combinada amb la professional on hem vist propostes múltiples però sempre basades amb el “Bag limit” per tant estem a anys llum de poder fer una gestió correcte dels recursos pesquers

En darrer dia del congrés destaquen les línees de presentacions enfocades a gestió de la pesca recreativa combinada amb la professional on hem vist propostes múltiples però sempre basades amb el “Bag limit” per tant estem a anys llum de poder fer una gestió correcte dels recursos pesquers

També destaquen els estudis fets en base als hams de pesca i la seva mida en vers a la selectivitat de talles capturades, on d’una forma inequívoca els has petits capturen minitalles i es claven més profunds fen molt mes dificil la devolució del peix quan no fa la talla mínima. En canvi l’ham més gran captura sempre per damunt de la talla mínima i es clava al cartílag ossi de la boca.

Cal pensar en aquest detalls per a fer possible la pesca en el futur.

Per fi es va escollir entre els països candidats a organitzar el proper congres mundial i es va escollir Brasil, per tant fins Brasil 2014.

Sense comentaris

Feu un comentari