Title Image

WRFC Berlin, dia 2

WRFC Berlin, dia 2

Segon dia de conferències i discussions a Berlin, amb els temes principals que varien amb el següents tòpics, Canvi adaptació i evolució de la pesca recreativa, Reglaments i gestió de les captures de la pesca recreativa, perspectives socials, econòmiques i ecològiques i el darrer Noves eines per a enquestar pescadors recreatius.

Segon dia de conferències i discussions a Berlin, amb els temes principals que varien amb el següents tòpics, Canvi adaptació i evolució de la pesca recreativa, Reglaments i gestió de les captures de la pesca recreativa, perspectives socials, econòmiques i ecològiques i el darrer Noves eines per a enquestar pescadors recreatius.

Destaca amb força la sala dedicada a gestionar la pesca recreativa, es de llarg la que té mes presència de interessats, seguida de la d’investigació científica de la pesca recreativa.

Es sorprenent per els europeus que la direcció dels estudis tant de Nord-americans com Australians  el focus d’atenció es el de donar satisfacció als pescadors recreatius, amb la finalitat de que pugui pescar més peixos i més grossos. Un efecte que produeix aquest èxit es el que la pressió pesquera augmenta i redueix l’estoc de peixos, no queda altre solució que reduir el nombre de captures o fer sorteigs de permisos, tal com es fa amb el Salmó a Astúries.

Destaca també que les administracions dels països europeus no han enviat a ningú, ni la Unió Europea ni pràcticament cap país.

Això ens mostra l’interès que tenen les administracions amb la pesca recreativa, començant per la Unió Europea amb l’activitat de lleure mes estesa a Europa amb més de 25.000.000 de practicants.

Cal fer molta feina.

Sense comentaris

Feu un comentari