Title Image

Una nova ofensa molt greu a la pesca recreativa

Una nova ofensa molt greu a la pesca recreativa

El Consell de Ministres a proposta del “Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” ha aprovat el projecte de la primera Area Marina Protegida del Cachucho a Asturies (AMP), una notícia que tindríem que celebrar però quan llegeixes les condicions de protecció et dones compte de que la pesca recreativa es equiparada a la pesca d’arrossegament ja que son les úniques dues coses prohibides en aquest projecte de la AMP.

El Consell de Ministres a proposta del “Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” ha aprovat el projecte de la primera Area Marina Protegida del Cachucho a Asturies (AMP), una notícia que tindríem que celebrar però quan llegeixes les condicions de protecció et dones compte de que la pesca recreativa es equiparada a la pesca d’arrossegament ja que son les úniques dues coses prohibides en aquest projecte de la AMP.

A la Area Marina Protegida es podrà pescar amb palangre de fons, palangre de superfície , encerclament, curricà professional i qualsevol altre que no entri en contacte amb el fons. I estaran prohibides l’arrossegament i qualsevol tipus de pesca recreativa.

La ceguesa d’aquest govern en front de la riquesa que aporta la pesca recreativa amb un molt baix impacte sobre els recursos pesquers es senzillament increïble.

Sense comentaris

Feu un comentari