Title Image

Tonyines mortes al fons del Mar

Tonyines mortes al fons del Mar

S’acosta la reunió d’ICCAT on es tornarà a tractar del millor depredador del Mediterrani, sempre hi ha molt de mullader amb l’espècie més mediàtica del moment, però possiblement hi ha un tema que passarà desapercebut, nosaltres ens em volem fer ressò.

Des de fa uns mesos algunes embarcacions d’arrossegament de la nostra costa esta trobant al fons de la xarxa, tonyines mortes ja podrint-se.

S’acosta la reunió d’ICCAT on es tornarà a tractar del millor depredador del Mediterrani, sempre hi ha molt de mullader amb l’espècie més mediàtica del moment, però possiblement hi ha un tema que passarà desapercebut, nosaltres ens em volem fer ressò.

Des de fa uns mesos algunes embarcacions d’arrossegament de la nostra costa esta trobant al fons de la xarxa, tonyines mortes ja podrint-se.

Quin pot ser l’origen d’aquesta mortalitat?, es difícil de saber del cert però podrien ser Tonyines capturades fora de temporada i que son simplement abandonades al fons del mar per evitar sancions però que evidentment resten biomassa de l’espècie mes controlada del mon.

L’origen mes probable es que siguin captures del palangre d’altura que no s’embarquen ,perquè s’han venut la quota als encercladors, cosa d’altra banda perfectament legal, però si la flota palangrera d’altura segueix calant per a altres espècies, no pot evitar la captura de tonyines, encara no ha sortit l’ham que diu a les tonyines que ni piquin.

El problema es encara mes gran, ja que alguns palangrers s’han passat al palangre de fons, fent unes captures de Lluç tant importants que han fet baixar el preu d’aquest peix, perjudicant a la pesca costera que prous problemes te per subsistir.

Potser caldria replantejar la possibilitat de vendre les quotes en segons quins cassos, ja que la mortalitat per pesca de palangre es segueix produint d’una forma com a mínim parcial. Per a resoldre aquest problema s’hauria de modificar la temporada de pesca dels palangres ja que gairebé en capturen tot l’any i la flota palangrera de la mediterrània no es dirigeix en exclusiva a aquesta espècie. Cal destacar que per la flota de palangre de superfície l’any 2008 la tonyina eren el 34 % de les captures declarades i el 35% dels seus  ingressos.

Ens estem enganyant, però al pescador recreatiu sense gairebé quota, es vergonyós.

Sense comentaris

Feu un comentari