Title Image

Suspensió de la pesca de la tonyina

Suspensió de la pesca de la tonyina

El Govern prohibeix temporalment la pesca i desembarcament de tonyina vermella en pesca esportiva i recreativa.

La pesca, tinença a bord i desembarcament d’exemplars de tonyina vermella (Thunnus thynnus) ha estat suspesa temporalment per a les modalitats de pesca esportiva i recreativa, per ordre de la Direcció General d’Ordenació Pesquera, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

La decisió ha estat adoptada a l’empara de les ordres ministerials de la Secretaria General de Pesca, que regula la pesca de tonyina vermella a l’Atlàntic Oriental i Mediterrani i que apliquen el Pla de tonyina vermella en aquestes demarcacions, que reserva una quota de tonyina vermella per a la pesca esportiva i recreativa per a la temporada de 2019.

No obstant això, d’acord a les dades amb què compta la Secretaria General de Pesca, la quota atribuïda a pesca esportiva i recreativa està “pròxima al seu màxim autoritzat”, de manera que “procedeix realitzar una parada tècnica de control” fins a conèixer la “situació real del dades de captura”.

Sense comentaris

Feu un comentari