Title Image

Seguiment de la campanya del Raor a Balears per la pesca recreativa responsable

Seguiment de la campanya del Raor a Balears per la pesca recreativa responsable

Seguiment de la campanya del Raor a Balears per la pesca recreativa responsable

Seguiment de la campanya del Raor a Balears per la pesca recreativa responsable

L’Associació Mallorquina de Pesca Marítima Recreativa Responsable farà un seguiment de la campanya  d’aquesta espècie prenent les dades que el departament d’investigació de la Conselleria de Pesca del Govern Balear ha determinat per poder millorar  la gestió de l’espècie, les dades son : temperatura de l’aigua, gènere del exemplars, talla de mascles i femelles, registre de femelles ovades i les que han fet la posta.

Sens dubte el Raor es el peix més popular entre els pescadors de les Illes Balears per l’alt valor culinari. Aquesta espècie viu en fons de sorra al voltant de les tres illes i té una regulació específica que determina la època de pesca i el nombre màxim de individus per dia que pot capturar un pescador.

A la costa de Catalunya també es present però tan sols en algunes zones, sobretot en la zona central, com tots els peixos té diferents noms però sobretot es conegut com a “Llorito”.

En el gràfic es pot veure l’efecte positiu que te la veda en les captures del Raor, cal recordar que la veda es per a totes les modalitats de pesca, la recreativa i la professional.

Sense comentaris

Feu un comentari