Title Image

Reunió RAC MED a Malta

Reunió RAC MED a Malta

Els passats dies 20 i 21 de Setembre s`han fet a Malta dues reunions per debatre temes que afecten a la pesca en general, la reforma de la Política pesquera comú i el Peix espasa i la Tonyina.


Reunió RAC MED Malta dia 20 Setembre

J.P. Buonfiglio es escollit coordinador del grup de treball de La Poliítica Pesquera Comú.

Els passats dies 20 i 21 de Setembre s`han fet a Malta dues reunions per debatre temes que afecten a la pesca en general, la reforma de la Política pesquera comú i el Peix espasa i la Tonyina.


Reunió RAC MED Malta dia 20 Setembre

J.P. Buonfiglio es escollit coordinador del grup de treball de La Poliítica Pesquera Comú.

Presentació de la DGMare de la CE, sobre la PPC, a càrrec de Fabrizio Donatella que esta encarregat de la conservació i control de la pesca al Mediterrani. Les dades indiquen que les captures es redueixen i els pescadors entres en pèrdues econòmiques. Es dona l’alternativa a les regions i comunica que la reforma continuarà endavant.

Masimo Spagnolo de l’IREPA d’un institut d’investigació econòmica de la pesca es una mica escèptic de tot plegat i pensa que no resoldrà la actual problemàtica, de fet hi troba pegues a tot. Desprès dels parlaments els pescadors professionals en general refusen la nova política pesquera proposada per la CE. Segueix un llarg debat dels de sempre sense fer propostes i passant la pilota a la CE que evidentment farà el que li sembli. Es fa un document de rebuig i no es prepara una proposta.

 

 

RAC MED Malta dia 21 de Setembre

Es constitueix el Grup de treball de la Tonyina

S’escull coordinador en la persona del Dr. Ferreti

Ignacio de Leiva de l’agencia de control, explica que l’agencia te cura de la vigilància de la tonyina i enguany a petits túnids. Passa revista del treball efectuat sobre la flota de tonyina reportant-se un 8% de incompliments desprès de 593 inspeccions, destaca en incompliments el palangre i altres embarcacions no autoritzades a pescar tonyina.

 

Antonio di Natale, programa ICCAT-GBYP

Ja hi han indicadors clars de que la biomassa de la Tonyina esta augmentant confirmant que el pla de recuperació sembla que funciona, de totes maneres fins a finals del 2012 que hi haurà una nova avaluació de la població, les coses no canviaran.

Destaca l’efectivitat de la  pressa de dades des de avions per tenir dades que no provinguin de la pesca. Que tot i les dificultats posades per alguns països mostren un augment de reproductors molt espectacular atribuït mes a variabilitat del llocs de posta que a un augment de població.

Es destaquen en especial els resultats del marcat fet per WWF amb resultats “espectaculars i sorprenents” que faran canviar moltes coses. Cal recordar que s’ha fet en complerta col·laboració de la Pesca Recreativa Responsable. En fi les previsions que aquest estudi tingui dades fiables amb un període de uns 4 a sis anys.

 

Fabrizio Donatella de la DG Mare

Previsions i reunions per a preparar la reunió d’ICCAT,. Principals incompliments detectats per la CE durant la campanya, son defectes en la notificació de captures, defectes amb el sistema de localització de les embarcacions en plena campanya, les declaracions de captures, incoherències en les transferències, incoherències amb les talles de les captures. Principalment captures de peixos per sota de la talla detectats a les granges a Espanya, xarxes de deriva al sud d’Itàlia, fraus de tota mena a Itàlia i Espanya, també destaca uns vaixells “perduts en aigües de Líbia” durant uns dies.

 

WWF, Gemma Quilez marcat electrònic.

Explicació dels resultats del programa de marcat de WWF, fent èmfasi en que cap tonyina ha sortit del Mediterrani i que les marcades a les almadraves del Marroc durant el mes de Maig en comptes d’entrar al mediterrani varen continuar en l’oceà Atlàntic en direcció les illes Canaries.

Debat sobre les presentacions,

D’una forma cínica el sr. Ferrari posa en dubte que el cost de control i vigilància i investigació  ell considera que si es tanqués del tot la pesqueria i els diners se’ls donés als pescadors seria millor.

La pesca professional Italiana, segueix culpant a la CE de que es tanques la pesca el dia que tocava i altres incoherències. Murat Kahoul critica durament la pesca recreativa i el descontrol que te a França amb venda de captures i les competicions de pesca de tonyina. Queda una intervenció fora de lloc. Acte seguit i mitja reunió marxa perquè tenia un avió de tornada.

En Juanjo Navarro de Balfegó, proposa al RAC que es sol·liciti a la CE que en la reunió d’ICCAT  de modificar la temporada d’encerclament al 1 al 30 de Juny,  l’objectiu es el de deixar fer la posta, poder triar exemplars mes grans i no agafar mini talles. Aquesta proposta rep el recolzament de França com a govern i Itàlia com a pescadors.

Respon Antonio di Natale, opina que modificar el temps de pesca pot ser perjudicial a altres zones del Mediterrani, davant d’alguna critica també diu que el marcat es molt necessari vingui d’on vingui i fa una reflexió de que s’ha de estudiar que la pesca sense mort en la pesca recreativa perque te un risc de mortalitat vinculat a el tems de combat, en funció de la potència de l’equip de pesca. En aquest punt caldrà fer arribar els treballs que hi ha en aquest sentit. Amb aquesta intervenció es tanca el grup de treball de la Tonyina.

LA pesca Recreativa Responsable tenia un escrit que demanava l’ampliació de la quota per el nostre sector però l’European Anglers Aliance en va presentar un altre que xocava amb el nostre en alguns punts, de comú acord els varem retirar i se’n presentarà un altre d’unitari per ser aprovat per el comitè executiu a la reunió de Bari el dia 20 de Octubre.

 

Reunió del grup de treball del Peix Espasa

Coordina en Pedro Hernandez, coordinador del grup de treball

Presentació de F. Donatella de la DG Mare

Es proposen diferents coses,per afrontar la reducció de l’estoc,  veda, talla mínima, mida mínima per l’ham dels palangres, allargada i nombre d’hams per el palangre flotant. Admetre una captura accidental per embarcacions no dirigides al peix espasa, i es crea una flota amb captures accidentals que seria la pesca recreativa, això neix a proposta de la Pesca Recreativa Responsable en la reunió de Barcelona del grup de treball del Peix espasa del RAC MED. De totes maneres es tracta d’un document obert i admet canvis i millores pactades amb el sectors.

També comenta que encara no hi ha acord entre el comitè científic d’ICCAT i la CE.

El discurs del coordinador versa en el sentit que no es prenguin decisions sense conèixer la dimensió real de la flota i si la veda que es fa actualment de Octubre i Novembre es realment efectiva ja que diu que no hi ha dades.

El debat es acalorat, sobre tot per els representants de la pesca professional Italiana, que es queixen de tot. Però a diferència de la Tonyina la pesca professional no posa cap objecció a la flota recreativa en la pesca del peix espasa.

Intervenció d’Oceana que creu que si que es pot establir un TAC i les altres mesures com la talla mínima que proposa la CE es necessari i que la dimensió de la flota probablement es molt superior al que pot suportar l’espècie en aquest moments, fa una reflexió sobre l’estat del estoc del peix espasa es preocupant i que no es pot demorar la decisió.

Segueix la discussió al entorn de les arts de pesca però potser aquets flota es tindria que posar d’acord entre ells i posar-hi remei però en el fons el que volen son subvencions per no pescar o per ha modificar les arts de pesca, i el que esta clar es que aquestes s’estan acabant.

 

a sota podeu trobar les presentacions de la reunió.

Sense comentaris

Feu un comentari