Title Image

Reunió Comitè Executiu del RAC MED a Bari, (Italia)

Reunió Comitè Executiu del RAC MED a Bari, (Italia)

Obertura de la reunió per el president i benvinguda per el director del centre de recerca científica on ens hem reunit.

Reforma de la Política Pesca Comú, a càrrec del coordinador sr. JP Bonfiglio, que ens comenta diferents punts que afecten a la pesca professional en diferents aspectes i comença una discussió que demostra que les coses no estan madures ja que cada organització expressa amb que no esta d’acord i es fa difícil de fer un document unitari.

Obertura de la reunió per el president i benvinguda per el director del centre de recerca científica on ens hem reunit.

Reforma de la Política Pesca Comú, a càrrec del coordinador sr. JP Bonfiglio, que ens comenta diferents punts que afecten a la pesca professional en diferents aspectes i comença una discussió que demostra que les coses no estan madures ja que cada organització expressa amb que no esta d’acord i es fa difícil de fer un document unitari.

En el punt f de les concessions transferibles hi ha una discussió entre dues organitzacions de pesca recreativa ja que la EAA vol quedar fora de les concessions transferibles i altres com nosaltres no volem quedar fora ja que pretenem el dret de comprar o no, quotes a la pesca professional, pensem que es tancar portes al futur. Finalment i per majoria no s’accepta la proposta de EAA.

El següent punt de l’ordre del dia es la opinió del RAC en referència a la Tonyina, el tema es conduit per el seu coordinador el Sr. Ferreti.

  • El primer tema tractat es les propostes de la pesca recreativa el primer punt es en referència a que la CE recolzi la nostra proposta de unificar les modalitats de Rod and reel, pesca esportiva i pesca recreativa.
  • El segon punt es que les tonyines alliberades per la pesca recreativa en cap cas es computi dins de la quota recreativa.
  • El tercer es la obligació de que la Tonyina sigui alliberada viva en competició.
  • La prohibició total de comercialització de les Tonyines

 

Després d’una discussió amb el sector professional de la Tonyina

També es debat la problemàtica de les captures accidentals de Tonyina per les flotes professionals no autoritzades a aquesta espècie, la modificació del període de pesca amb encerclament, que proposa moure quinze dies mes tard.

S’aprova el document de proposta amb les modificacions proposades i es segueix endavant.

Hi ha dues candidatures a incorporar-se al RAC MED i s’està pendent del reconeixement del govern Italià per la seva admissió.

Es passa a valorar els resultats dels estudis fets per la DG Mare sobre l+l’estat del recursos pesquers, on hi ha especies en bon estat altres de sobre pescades i algunes de molt sobre pescades. L’informe es valorat  per el vice president en JP. Bonfigilio. Es posa en dubte que l’estudi estigui ben fet.

Resum de la reunió de l’Agencia Comunitària per el control de la pesca, a la reunió hi va acudir el Vice president Gil de Bernabé, comenta que la reunió es va fer en anglés que era una llengua desconeguda per el representant del RAC MED. Tot i amb aquest problema fa un resum de la reunió que es pràcticament el mateix que ens van explicar a Malta la mateixa agència, es fa una proposta de tenir una reunió de treball amb l’agencia i el RACMED.

La part final de la reunió es dedica a repassar el balanç econòmic del 2010  on hi havia un problema de despeses que la CE no admetia i que al final han acceptat, per tant no caldrà fer aportacions suplementàries.

Per l’any 2011 els costos i els ingressos estan sobre la previsió per tant es preveu tancar sense sorpreses.

A continuació es presenta el projecte de pressupost i programa de treball per l’any 2012.

Sense comentaris

Feu un comentari