Title Image

Reunió amb el Conseller Sr Pelegrí

Reunió amb el Conseller Sr Pelegrí

Dins del context del projecte BLAUCAT la Pesca recreativa Responsable ha presentat un projecte de gestió pesquera a Barcelona que s’ajusta al focus d’interès del BLAUCAT.

A la reunió varen ser convocats el Director General de Pesca el Sr. Ciuraneta, en Frederic Valls de la Direcció General de pesca i responsable del programa BLAUCAT, en Eusebi Esgleas Patró major de les confraries Catalanes, en Toni Tió president del Fòrum Marítim Català i del Barcelona Clúster nàutic i en representació de la Associació Catalana per una Pesca Responsable en Ignasi Ferrer i en Oriol Ribalta.

En frederic Valls va  presentar al Sr Conseller els avanços fets en el pla BLAUCAT, destacant els resultats previs del DAFO que s’està analitzant per a fer una imatge real de la situació dels diferents estacions nàutiques que existeixen a Catalunya.

La segona part la va conduir en Ignasi Ferrer, de la junta de l’associació, presentant un projecte de cogestió pesquera a la costa de Barcelona que pot ser referència al Mediterrani i que va rebre el vist i plau de tothom, ara cal seguir treballant per a donar-li forma i identificant a tots el agents implicats.

El Sr Conseller ens va emplaçar per l’any 2014 per veure els avanços que es vagin produint. La reunió va tenir lloc en el parlament de Catalunya ja que hi havia sessió de treball parlamentaria.

Sense comentaris

Feu un comentari