Title Image

Reunió amb el Conseller Pelegri

Reunió amb el Conseller Pelegri

El dia 18 d’agost, una delegació de la Associació Catalana per a una Pesca Responsable, encapçalada pel seu president, vicepresident i el soci Rafa Martin, varen ser rebuts pel Conseller Josep M. Pelegrí a una reunió coordinada per el diputat d’Esquerra Republicana.

El dia 18 d’agost, una delegació de la Associació Catalana per a una Pesca Responsable, encapçalada pel seu president, vicepresident i el soci Rafa Martin, varen ser rebuts pel Conseller Josep M. Pelegrí a una reunió coordinada per el diputat d’Esquerra Republicana. En primer lloc li vàrem agrair la carta dirigida al Ministre Arias Cañete reclamant el dret a pescar tonyina als pescadors recreatius catalans i després li varen exposar els principals problemes del sector de la pesca recreativa que en aquest moments son l’injust tancament de la Tonyina, la Reforma de la Política pesquera de la CE i la preocupant manca de peixos al nostre litoral.

El Conseller Pelegrí ha demanat al ministeri qui ha consumit la quota de Tonyina ja que no hi ha constància de que se’n hagi capturat cap a Catalunya. Ell es plenament conscient que el repartiment de la quota de la Tonyina oblida el nostre col·lectiu i esta disposat a que en futures adjudicacions fer una defensa dels nostres drets a aquesta espècie. Compromès per la nostre pressió reclamarà al Ministeri una ampliació de la quota recreativa tot i advertir-nos que era una qüestió molt i molt difícil.

De la Reforma de la política pesquera de la CE els hi vàrem exposar que pràcticament no en fa referència tot i que som el col·lectiu mes nombrós dels que pesquen en el mar, amb l’impacte econòmic mes gran i el menor en el recurs pesquer.

Com a reflexió final i com a pescadors em fet constar el preocupant descens de captures i de que en el mar hi ha molt poc peix.

El Conseller i el diputat Puigcercós es van interessar per tots els problemes que tenim, prenent-ne bona nota amb el compromís de portar los al Ministeri del ram fent així de portant veu de tots nosaltres. 

Sense comentaris

Feu un comentari