Title Image

Reunió a la Direcció General de Pesca

Reunió a la Direcció General de Pesca

El dia 31 de Juliol hem tingut una trobada amb l’objecte era tractar diferents temes, entre ells la nostra aportació al projecte Blaucat,  per a potenciar les activitats marítimes a Catalunya, en el nostre cas i en especial la pesca recreativa i el charter de pesca recreativa. La proposta preparada per en Ignasi Ferrer ha despertat molt interès i ens em emplaçat per el mes de setembre per a treballar amb altres iniciatives en la mateixa direcció

El dia 31 de Juliol hem tingut una trobada amb l’objecte era tractar diferents temes, entre ells la nostra aportació al projecte Blaucat,  per a potenciar les activitats marítimes a Catalunya, en el nostre cas i en especial la pesca recreativa i el charter de pesca recreativa. La proposta preparada per en Ignasi Ferrer ha despertat molt interès i ens em emplaçat per el mes de setembre per a treballar amb altres iniciatives en la mateixa direcció

A la reunió hi han estat el Jordi Ciuraneta, Director General i en Frederic Valls responsable entre altres labors del desenvolupament del projecte Balucat.

També s’ha tocat el controvertit de la Tonyina del que ens han informat de que el Sr. Conseller en Josep María Pelefrí va tornar a demanar al Sr. Ministre que es concedís a la pesca recreativa una quota coherent i per autonomies per tan de donar oportunitat a tots, però esta clar que sense èxit i no els van fer gens de cas.

Sense comentaris

Feu un comentari