Title Image

Recaptura

Si heu capturat un exemplar  i heu vist que porta una marca de seguiment tipus “espaguetti” enganxada al cos, podeu omplir el següent formulari amb la informació que se us demana per facilitar-ne el seguiment de l’exemplar.

  Informació personal


  Informació sobre la recaptura





  Heu pogut alliberar l'individu?
  No

  Fotografia

  Si sisposes d'una fotografia de l'exemplar pots adjuntar-la tot seguit.

  S'accepten fotografies en format JPG fins a 5MB.

  Posició geogràfica



  En cas de no disposar de les coordenades, indica breument la zona de la captura.


  Observacions



  Als efectes d’allò que estableix el Reglament UE 2016/679, que regula la protecció de dades de caràcter personal, l'Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats i col·laboradors. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de l'Associació, amb l'única finalitat de gestionar el seu funcionament administratiu i complir els seus fins socials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i supressió, limitació o portabilitat comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A UNA PESCA RESPONSABLE Carrer Gènova, 21 Àtic 2, 08041-BARCELONA o mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@acpr.cat

  Condicions Generals i la Política de Privacitat