Title Image

Proposta d’Us i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

Proposta d’Us i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, des de Medi Natural ha elaborat un projecte d’us i gestió per l’àmbit marí del Parc de Cap de Creus.
Per el que sembla Medi Natural ha actuat sense, com a mínim, consultar els diferents departaments de la pròpia Conselleria, ja que la Direcció General de Pesca no ha estat consultada durant el procés de elaboració i aprovació.
Cap de les organitzacions i institucions de pesca recreativa i esportiva han estat consultades tot i ser una de les més perjudicades per aquesta modificació arbitraria de les regulacions del Parc.
Els Alcaldes dels municipis de Cap de Creus rebutgen frontalment la proposta d’us i Gestió proposada per el Departament de d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Ara el document esta aprovat a expenses de les al·legacions dels afectats.
L’Associació Catalana per una Pesca responsable ja ha mantingut contactes amb la Direcció General de Pesca, les altres organitzacions de pesca recreativa de Catalunya i la pesca professional per a preparar unes negociacions prèvies a formular la oportuna al·legació.

Pesca Recreativa
En aquesta proposta l’afectació a les activitats de la pesca recreativa son molt importants i no estan en línia de aquest lema que inspira la modificació del Parc.
“L’objectiu principal d’aquest PRUG es millorar la gestió del medi marí del Parc, ordenar les activitats que s’hi desenvolupen tot compatibilitzant-les amb la conservació i afavorir el desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori.”
 
Tot i que a l’informe d’impacte econòmic i social que complementa aquest document també s’indica que:

“La pesca recreativa, per la seva banda, és una de les activitats marítimes més practicades a les aigües del Pare Natural de Cap de Creus, constitueix un factor de dinamització del sector turístic en els municipis litorals del Pare. Juntament amb l’observació del fons marí amb tub i ulleres (snorkeling), la pesca recreativa és l’activitat nàutico-esportiva més practicada.”
 
Per tant un efecte socioeconòmic molt alt per un impacte en els recursos pesquers molt baix. De fet la principal afectació és sobre el sector de la pesca recreativa perjudicant l’efecte sòcio-econòmic i dinamitzador que diuen que es el principal del parc!!!
 
S’ha entendre que un parc natural es crea per a preservar la natura i en especial en un Parc marí els peixos, Com es pot prohibir a la pesca recreativa?

La pesca recreativa en prou feines extrau el 5% dels recursos marins en aigües del Parc Natural, però es castigada amb una llista d’espècies prohibides que son el 70% de les especies objectiu del col·lectiu amb un efecte devastador sobre el sector, però gairebé nul sobre els recursos pesquers.
Qualsevol mesura en vies de la conservació cal canalitzar-les cap a la pesca professional artesanal que ben regulada es garantia de sostenibilitat.
El sector de la pesca professional està modificant la forma d’enfocar la seva activitat i està donant exemple de gestió sostenible amb l’exemple de la cogestió del Sonso o la explotació intel·ligent de la Gamba de Palamós. Ambdós casos la gestió pesquera esta dirigida per científics que ajusten l’esforç pesquer al que realment aguanta la espècie regulada.
Segur que amb una gestió científica de la pesca que afecti als dos sectors permetrà no tan sols la conservació sinó la millora dels recursos pesquers al Parc.
Treballarem per que la gestió pesquera sigui dirigida per científics i amb dades registrades i sobre captures reals.

En aquest link podeu trobar tots els documents

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c1…

Sense comentaris

Feu un comentari