Title Image

Posició de la pesca recreativa europea per la pesca de la Tonyina

Posició de la pesca recreativa europea per la pesca de la Tonyina

Posició Pesca recreativa RAC MED

Regional Advisory Council – Consell Consultiu Regional

 

 

RAC Med Tonyina Paris 15 oct 2013

Posició Pesca recreativa RAC MED

Regional Advisory Council – Consell Consultiu Regional

 

 

RAC Med Tonyina Paris 15 oct 2013

Com cada mes d’Octubre el Consell Consultiu Regional del Mediterrani, del que la Pesca Recreativa Responsable es membre, convoca el grup de treball de Tonyina i Peix espasa que es reuneix, en aquest cas a París,  per a prendre una posició dels seus membres i fer un document que es lliura a la Comissió Europea just abans de la reunió d’ICCAT per a que els negociadors de la Comissió Europea coneguin de primera ma el parer dels pescadors, ongs i altres interessats.

Per aquesta reunió la pesca recreativa responsable va liderar la redacció d’un document de posició del sector de la pesca recreativa, esportiva i angling, amb el consens de totes les organitzacions de pesca recreativa que son membres del mencionat Consell Consultiu Regional del Mediterrani.

Aquest document crida l’atenció a la Unió Europea de les injustícies que es víctima la Pesca Recreativa a tota Europa i en especial d’Espanya que es qui pitjor tracta els seus pescadors recreatius de Tonyina. Cal recordar que el consens es de organitzacions independents i de les Federacions de pesca esportiva encapçalada per la Federació internacional de pesca esportiva.

Els eixos principals son: Quota independent del sector professional, Pesca sense mort per tot l’any, quota coherent amb l’ importància socioeconòmica del sector.
Primer de tot escoltem un resum de les tasques i inspeccions coordinades per l’Agencia de Control sobre la Pesca de la Tonyina.

Presentació d’en Fabritzio Donatella en representació de la Direcció General MARE de la Comissió Europea que representa en la reunió d’ ICCAT els interessos dels països europeus amb quota de Tonyina. fa un resum de les captures de l’any 2013 i destaca que la coordinació amb els estats membres ha millorat d’una forma notable i que s’han fet controls per sorpresa que han reportat la constatació de excessos de captures sobretot per la pesca d’encerclament de la flota europea que han resultat amb una obertura de xarxes per alliberar els excessos de captura.

A continuació resum d’un científic Italià que va assistir a la reunió científica de ICCAT i ens va relatar les conclusions prèvies que resultaran amb recomanacions per la reunió plenària d’ICCAT. En definitiva que hi ha molta incertesa amb les dades i que per tant la recomanació del comitè científic serà manteniment de les quotes actuals. Cal recordar que enguany no toca avaluació de l’estoc i que el 2014
resum per espècies:

BFT: molta incertesa en les dades, el 2013 no toca avaluació de l’estoc, recomanen no augmentar quotes.
SWO: Peix espasa, estoc per sota del mínim sostenible, recomanació de l’esforç.

Med ALB: amb la Bacora molta incertesa, estudiar una possible limitació de captures. (no ens ha d’ estranyar que amb un o dos anys s’estrenin les quotes i talla mínima per aquesta espècie).

S’anuncien l’Inici de campanyes de marcat de Peix espasa i Bacora per a conèixer millor les dues especies per millorar la gestió.

desprès de sentir als tècnics s’obre el debat amb acusacions entre sectors de excessos de captures de Tonyina i acusacions a la CE i Agència de Control de no fer correctament la seva feina.

En el torn de presa de postura es comença amb la presentació i explicació del document d’unanimitat de la pesca recreativa per la demanda de una quota diferenciada de la professional, seguidament WWF explica la seva proposta que es la de mantenir la quota amb crida a la prudència i que fins que el comitè científic de ICCAT tingui dades certes que assegurin la millora de l’espècie.

Llarga discussió i sobretot enfocada de la pesca recreativa vers la Artesanal i control, finalment el document s’accepta amb un afegit que demana mes control sobre la pesca recreativa.
Peix Espasa.

La pesca professional redacta sobre la marxa un document per sol·licitar un augment de quota.

 

 

a continuació teniu el document en angés i en espanyol

Sense comentaris

Feu un comentari