Title Image

Pesca Recreativa i Artesanal a la Comissió General de Pesca del Mediterrani

Pesca Recreativa i Artesanal a la Comissió General de Pesca del Mediterrani

PESCA ARTESANAL Y RECREATIVA EN EL SAC DE LA CGFM

 

S’ha celebrat en Roma  durant els dies 18 al 20 de Febrer, la 13na Sessió del Comitè Científic Assessor de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (C.G.F.M.), el SAC es divideix en quatre sub comitès especialitzats cada un de d’ells en diversos aspectes.

PESCA ARTESANAL Y RECREATIVA EN EL SAC DE LA CGFM

 

S’ha celebrat en Roma  durant els dies 18 al 20 de Febrer, la 13na Sessió del Comitè Científic Assessor de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (C.G.F.M.), el SAC es divideix en quatre sub comitès especialitzats cada un de d’ells en diversos aspectes.

Des de fa uns anys el SCESS, subcomitè de ciències socials i econòmiques, es va ocupant de la pesca recreativa. La actuació mes interessant fou el taller realitzat a Palma de Mallorca, a partir del que s’ha anat avançant en qüestions tals como les definicions de cada un de los segments i modalitats de la pesca recreativa, amb una atenció especial en el Mediterrani.

Enguany la Secretaria de la CGFM, ha proposat un pla de treball a cinc anys, entre ells i concretament el punt IV que proposa el desenvolupament d’estudis bàsics referents a la pesca artesanal i recreativa. La pesca artesanal i la pesca recreativa han de  gestionar de manera diferent però paral·lela ja que tenen alguns punts comuns que cal analitzar-se de forma conjunta.

Sense comentaris

Feu un comentari