Title Image

Marques del Great Tuna Race

Marques del Great Tuna Race

La part mes tecnològica del Great Tuna Race son els dispositius electrònics que registren les dades que desprès del seu anàlisi permet conèixer els moviments de les Tonyines per tot el mon, també recullen dades de fondària, temperatura de l’aigua i altres dades com la llum ambiental.

Son fabricades per una empresa dels EEUU que es la única al mon en aquesta tecnologia i les fabriquen per encàrrec. La marca esta dissenyada perquè el científic que es responsable de la col·locació estableixi el temps que vol que la marca estigui fixada al peix fins un màxim, arribat el dia senyalat la marca s’allibera automàticament i surt a la superfície, des don emet a una xarxa de satèl·lits les dades acumulades durant el període que ha estat amb el peix.

Sense comentaris

Feu un comentari