Title Image

La Pesca recreativa Responsable col•labora amb el comitè científic d’ICCAT

La Pesca recreativa Responsable col•labora amb el comitè científic d’ICCAT

La Pesca Recreativa Responsable té un conveni directament amb ICCAT per a marcar Tonyina al Mediterrani i l’Atlàntic. Està dotat amb un paquet exclusiu de marques tipus espagueti.

 

Gràcies a l’experiència mostrada per la Pesca Recreativa Responsable en el marcat de peixos ha estat seleccionada per ICCAT, en un petit grup d’institucions que participaran en el programa ICCAT/GBYP “Atlantic wide research programme for Bluefin Tuna”.

 

La Pesca Recreativa Responsable té un conveni directament amb ICCAT per a marcar Tonyina al Mediterrani i l’Atlàntic. Està dotat amb un paquet exclusiu de marques tipus espagueti.

 

Gràcies a l’experiència mostrada per la Pesca Recreativa Responsable en el marcat de peixos ha estat seleccionada per ICCAT, en un petit grup d’institucions que participaran en el programa ICCAT/GBYP “Atlantic wide research programme for Bluefin Tuna”.

 

El prop passat 13 de Juliol vàrem rebre la notificació de ICCAT de l’aprovació de la fase 2 del programa GBYP de marcat de Tonyina, en el sector Mediterrani i Atlàntic, representats oficialment pel l’Institut espanyol de Oceanografía. El Grup d’institucions esta compost per IEO, AZTI, Universitat politècnica de València, Balfegò Tuna, Pesqueries Elorz S.L.U. i la Confederació Espanyola de Pesca Recreativa Responsable.

 

 

El programa pretén investigar temes biològics i ecològics mitjançant el marcat intensiu y molt ampli de tonyina. Aquest programa de marcat s’inicia el 2011 amb uns objectius molt específics y una durada de 3 a 5 anys.

 

Els objectius específics del programa GBYP, son els següents:

 

a) Validar les definicions de la situació actual de l’estoc per a les poblacions de Tonyina en l’Atlàntic i la Mediterrània. Si es mante l’hipòtesi de dos unitats d’estoc (estoc occidental i oriental), el marcat tindria que facilitar estimacions de les proporció de barreja entre las unitats de estoc per estrats temporals i espaia’ls (definicions d’àrees principals de ICCAT). Es important també considerar possibles unitats de sub-estocs i barreja o intercanvi de biomassa de població, especialment en la Mediterrània.

 

b) Estimar las tasses de mortalitat natural (M) de les poblacions de Tonyina per edat o grups d’edat i/o la mortalitat total (Z).

 

c) Estimar les tasses de comunicació de marques per a les marques convencionals, per àrea i pesqueria principal, utilitzant també els programes d’observadors que es desenvolupen actualment en les pesqueries mediterrànies (ROP-BFT de ICCAT).

 

d) Avaluar d’utilització de l’hàbitat i els patrons de moviment a gran escala (espaciotemporals) de juvenils i reproductors.

 

e) Estimar la tassa de retenció de diferents tipus de marques, degut a les experiències contrastades en els diferents oceans.

Sense comentaris

Feu un comentari