Title Image

Inspeccions a la zona nord de la Costa brava

Inspeccions a la zona nord de la Costa brava

Tenim notícia de com a mínim tres intervencions d’agents rurals habilitats per la Direcció General de Pesca que estan fent inspeccions i intervencions a embarcacions que estan pescant o simplement en el mar.

De moment de les que tenim notícies, cal destacar en un cas que va acabar amb les canyes confiscades sense ni tan sols estar pescant, ens diu l’afectat, sembla que estan exercint un cel excessiu en la seva labor. Alguna d’aquestes inspeccions s’han fet fora d’aigues interiors.

Tenim notícia de com a mínim tres intervencions d’agents rurals habilitats per la Direcció General de Pesca que estan fent inspeccions i intervencions a embarcacions que estan pescant o simplement en el mar.

De moment de les que tenim notícies, cal destacar en un cas que va acabar amb les canyes confiscades sense ni tan sols estar pescant, ens diu l’afectat, sembla que estan exercint un cel excessiu en la seva labor. Alguna d’aquestes inspeccions s’han fet fora d’aigues interiors.

Cal saber que son agents habilitats per tant tenen autoritat suficient per inspeccionar les embarcacions, també cal conèixer que les seves competències son en aigües interiors i en terra.

Això no vol dir que si algú de vosaltres se sent injustament tractat o sancionat, cal que es posi en contacte amb els serveis jurídics de la Pesca Recreativa Responsable.

En cap dels casos que nosaltres coneixem no hi havia cap captura a bord de les embarcacions afectades.

Si s’està en possessió de captures il·legals o altres situacions només una bona sanció farà entendre a l’infractor que em de ser estrictes amb les lleis.

Sense comentaris

Feu un comentari