Title Image

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

 

Les grans diferències entre els diferents membres de la CE en quan a la quota de Tonyina ha fet que no hi hagi proposta de quota, s’ha fet una resolució en el sentit de que els científics ajustin la quota.

Curiosament coincideix amb la postura que va prendre la Pesca Recreativa Responsable a la reunió del Rac Mediterrani a Brussel·les uns dies enrere.

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

 

Les grans diferències entre els diferents membres de la CE en quan a la quota de Tonyina ha fet que no hi hagi proposta de quota, s’ha fet una resolució en el sentit de que els científics ajustin la quota.

Curiosament coincideix amb la postura que va prendre la Pesca Recreativa Responsable a la reunió del Rac Mediterrani a Brussel·les uns dies enrere.

No serà fàcil determinar la quota ja que els científics proposen un ventall de xifres i una valoració de probabilitats de recuperació a un termini de 12 anys, veieu quadre adjunt.

Sense comentaris

Feu un comentari