Title Image

ICCAT 2014 no hi ha augment de la quota per la Tonyina

ICCAT 2014 no hi ha augment de la quota per la Tonyina

Aquesta era la postura de totes les ong, del comitè científic d’ICCAT, de la Unió Europea, dels E.E.U.U., però tant Japó, com Espanya, França, Itàlia i algun altre país demanaven un lleuger augment de quota.

Aquesta era la postura de totes les ong, del comitè científic d’ICCAT, de la Unió Europea, dels E.E.U.U., però tant Japó, com Espanya, França, Itàlia i algun altre país demanaven un lleuger augment de quota.

La pesca Recreativa responsable va fer un document referendat per organitzacions de pesca recreativa Europees demanant que la Unió Europea tingui en compte les nostres reivindicacions en el moment de distribuir la quota entre els països membres però tenint en compte que no hi modificacions a la quota total, tan sols pot, si vol,  aconsellar al països membres que tinguin en compte la reivindicació de la pesca recreativa europea.

Ara caldrà veure si el Sr. Ministre Arias Cañete està a l’alçada del seu discurs i atorga a la pesca recreativa una quota coherent i la pesca sense mort per tot l’any.

Sense comentaris

Feu un comentari