Title Image

Estudi dels efectes del canvi climàtic al Cap de Creus

Estudi dels efectes del canvi climàtic al Cap de Creus

Acaba de publicar-se un estudi que ha realitzat La Universitat de Girona i dirigit per el doctor Josep Lloret amb la col•laboració d’en Toni Font, na Marta Muñoz i na Margarida Casadevall.
En aquest estudi alguns membres de l’Associació ha col•laborat amb les experiències que poden aportar pescadors recreatius de la zona del nord de la Costa Brava.

Acaba de publicar-se un estudi que ha realitzat La Universitat de Girona i dirigit per el doctor Josep Lloret amb la col•laboració d’en Toni Font, na Marta Muñoz i na Margarida Casadevall.
En aquest estudi alguns membres de l’Associació ha col•laborat amb les experiències que poden aportar pescadors recreatius de la zona del nord de la Costa Brava.

Es tracta del primer estudi que es du a terme a la Mediterrània sobre l’impacte del canvi climàtic en l’ecosistema d’una reserva marina. Els resultats obtinguts serviran per gestionar millor els ecosistemes marins i garantir la planificació correcta de les activitats econòmiques que els recursos marins sustenten, sigui el turisme, la pesca o les infraestructures. El treball continua amb la divulgació dels resultats entre els turistes, les administracions, les empreses i els ciutadans en general, per sensibilitzar-los de la importància de prendre mesures individuals que ajudin a evitar l’impacte del canvi climàtic en els ecosistemes marins costaners. Rnrn La investigació tria com a cas d’estudi la reserva marina del Cap de Creus (el Parc Natural del Cap de Creus, del qual la fundació abertis és entitat protectora), la més gran i la més visitada que hi ha a Catalunya. Tot i que el projecte es planteja localment, pretén aprofundir en una problemàtica global que té implicacions i repercussions a gran escala.

Sense comentaris

Feu un comentari