Title Image

El Peix espasa es torna a autoritzar a la pesca recreativa com a captura accidental

El Peix espasa es torna a autoritzar a la pesca recreativa com a captura accidental

A resultes de la reunió mantinguda per la Pesca Recreativa Responsable amb Na Alicia Villauriz, Secretaria General del Mar i en Alejandro Polanco Director de Recursos Pesquers, s’ha solucionat la prohibició que pesava sobre la pesca recreativa de capturar el peix Espasa.

A resultes de la reunió mantinguda per la Pesca Recreativa Responsable amb Na Alicia Villauriz, Secretaria General del Mar i en Alejandro Polanco Director de Recursos Pesquers, s’ha solucionat la prohibició que pesava sobre la pesca recreativa de capturar el peix Espasa.

Cal recordar que el Febrer 2010 es va rebre un escrit de la  “Subdirección General de Conservación de los Recursos Litorales y acuicultura” indicant que es tenia que ometre la captura de peix espasa per la flota recreativa en aplicació de la ordre ARM/1647/2009 per la que es regula la pesca d’espècies altament migratòries. En aquesta ordre es fa referència a al peix espasa, la Tintorera, el Solraig i altres taurons pelàgics però expressant la prohibició de captura amb palangre de superfície, per tant una prohibició que no te res a veure amb la pesca recreativa.

Aquesta ordre era conseqüència dels reglaments (CE) Nº 43/2009 del consell, per el que s’estableixen per 2009 i 2010 les possibilitats de pesca de determinades poblacions de peixos, aplicables en aigües de la UE en la que no es diu res de la pesca recreativa.

Qualsevol que conegui la pesca recreativa des de embarcació sap que el peix espasa no es una espècie objectiu, realment es una captura accidental.

La normalització es reflexa en la ordre per la que es modifica l¡anterior, la podeu trobar adjunta.

 

El que no es modifica es la prohibició de pescar cap mena de taurons pelàgics

Sense comentaris

Feu un comentari