Title Image

El mediterrani molt sobrepescat

El mediterrani molt sobrepescat

Conclusions de l’estudi de la CE de l’estat dels recursos pesquers del Mediterrani i mar Negre realitzat per en Max Cardinale i Giacomo Chato Osio. L’estudi destaca que hi ha especies com el Lluç que segons la zona, s’està pescant diset i dinou vegades el rendiment màxim sostenible.

Traducció de les dues darreses diapositives referides a conclusions i recomanacions inmediates.

 

Conclusions de l’estudi de la CE de l’estat dels recursos pesquers del Mediterrani i mar Negre realitzat per en Max Cardinale i Giacomo Chato Osio. L’estudi destaca que hi ha especies com el Lluç que segons la zona, s’està pescant diset i dinou vegades el rendiment màxim sostenible.

Traducció de les dues darreses diapositives referides a conclusions i recomanacions inmediates.

 

Status of Mediterranean and Black Sea resources in European Waters in 2013

El coneixement sobre les poblacions de la Mediterrània i Mar Negre ha millorat ràpidament.

• Entre el 94% i el 95% de les poblacions analitzades están sobreexplotatdes en comparació amb el rendiment màxim sostenible

• Una reducció general entre 45% i 51% en mortalitat per pesca és necessari assolir el rendiment màxim sostenible.

• La reducció de mortalitat per pesca no arribarà a rendiment maxim sostenible sense canvis en la selectivitat

• La reducció observada en l’esforç nominal no s’ha traduit en una disminució de la mortalitat per pesca

 

Accions immediates

• Reduir la mortalitat per pesca per a totes les pesqueries demersals mitjançant la reducció de l’esforç i / o captures

• Implementar un sistema de TAC (quota) per a les espècies pelàgiques petites (saredina i seitó)

• Modificar la selectivitat de les arts d’avançar cap a rendiment màxim sostenible.

• Diverses poblacions es pesca i estocs estan compartits amb paisos fora de la UE i cal una forta coordinació i col · laboració entre la CGPM-SAC i SGMED, és crucial en el futur.

 

podeu consultar la presentació de l’estudi a continuació.

 

Sense comentaris

Feu un comentari