Title Image

Dictàmen Peix Espasa CCR MED

Dictàmen Peix Espasa CCR MED

Dictàmen del Peix Espasa, aprovat per el Consell Consultiu Regional del Meditarrani que serà elevat al Parlament Europeu.

Dictàmen del Peix Espasa, aprovat per el Consell Consultiu Regional del Meditarrani que serà elevat al Parlament Europeu.

Sense comentaris

Feu un comentari