Title Image

Crisis de la Pesca Recreativa

Crisis de la Pesca Recreativa

El dia 3 de Març la Pesca Recreativa Responsable convoca una reunió d’urgència a Barcelona amb els sectors vinculats a la pesca recreativa:

 

El dia 3 de Març la Pesca Recreativa Responsable convoca una reunió d’urgència a Barcelona amb els sectors vinculats a la pesca recreativa:

 

Enrique  Curt                Skipper

Cristina  Escribano        Pesca a Bordo

Luis Bosch                   Pesca de Altura

Eric Tarres                   Navegar

Juan Gelpi                    Pesca y Barcos – PescaMar

Tomeu Simó                Pesca d´Illes

Enrique Calicó              en representació ADAP

Miguel Güarner             en representació de ADIN y FORUM MARITIM CATALA

Carlos San Lorenzo       en representació de ANEN

Juan Marín                   en representació de AECN

Gabriel Sandoval          en representació de FEAPDT

Alberto Salazar            Assessor jurídic de la Associació Catalana per una Pesca Recreativa Responsable

Yamandú Rodriguez     Assessor jurídic de la Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable

 

En la reunió es va posar en coneixement als presents la postura oficial de govern espanyol  de prohibició de pesca de qualsevol espècie sotmesa a quota i de les greus repercussions que aquest fet pot tenir en els seus sectors i negocis que representen.

Tots van estar d’acord en oposar-se a aquestes mesures prenent les mesures següents, primer  elaborar un document conjunt per fer-lo arribar a la Ministra, segon establir una taula de treball conjunta i permanent i tercer establir un consell jurídic conjunt per a defensar els drets del pescador recreatiu a Europa per tal de no patir mai mes aquest problema.

 

Aviat farem públic un document oficial de la postura conjunta.

Sense comentaris

Feu un comentari