Title Image

Comissió General de Pesca del Mediterrani

Comissió General de Pesca del Mediterrani

El mes d’Octubre va tenir lloc a Palma de Mallorca una reunió de la Comissió General de Pesca del Mediterrani per a tractar de la pesca recreativa i la seva definició. La Pesca Recreativa Responsable va estar alli i va aportar moltes coses al document final. a continuació podeu trobar les recomanacions.

 

Recomanacions

El mes d’Octubre va tenir lloc a Palma de Mallorca una reunió de la Comissió General de Pesca del Mediterrani per a tractar de la pesca recreativa i la seva definició. La Pesca Recreativa Responsable va estar alli i va aportar moltes coses al document final. a continuació podeu trobar les recomanacions.

 

Recomanacions

41) Considerant la importància biològica i socioeconòmica de la pesca recreativa a la regió, el taller transversal sobre el control de la pesca recreativa a la àrea CGPM, d’acord amb les següents recomanacions:

(A) Adoptar les següents definicions:

“Pesca recreativa: activitats pesqueres que exploten els recursos marins aquàtics vius de la qual es prohibeix la venda o el comerç de les captures obtingudes “.

42) Als efectes de la CGPM d’ordenació pesquera que es compon de dos segments: l’oci i  esport:

la pesca d’oci es defineix com la pesca practicada per plaer.

La pesca esportiva es defineix com el concurs de pesca practicada en un marc institucional  que estableix les normes, recull les dades sobre les captures i informa sobre els resultats de l’esdeveniment.

43) A més, es va acordar que les següents definicions de la pesca de charter i  la pesca submarina s’agreguen al Glossari  CGPM:

Charter de pesca: pesca recreativa practicada des d’un vaixell llogat, amb un capità o guia de pesca a bord, per motius d’oci o esport.

Pesca submarina: L’activitat pesquera practicada com un esport o d’oci amb esnórquel sense l’ajuda de dispositius mecànics (per exemple, scooter).

(B) Elaborar un protocol de monitorització marc comú i harmonitzat inclosa, quan sigui procedent, les mesures següents:

-Establiment d’un sistema de llicències eficaços que permetin la comprensió del nombre i  la distribució de la participació en la pesca recreativa (no s’ha de considerar com un impost o taxa, però és usat només per al seguiment i millora del sector).

-Aprovació de les limitacions de arts de pesca (prohibició d’arts passius), les restriccions d’accés (per exemple, zones de veda i tancar la temporada, les zones marines protegides ..),  límits de captura (espècies, els límits, mida …), espècies limitacions, recolzada per un control fiable i conclusions científiques, verificats de forma independent i incloent totes les modalitats de pesca.

-Elaboració de directrius tècniques / Codis de Pràctiques sobre la pesca recreativa de aplicació a nivell nacional, en suport del desenvolupament responsable, la promoció i gestió de la pesca recreativa a la zona de la CGPM (disponible en els idiomes oficials CGPM ).

-L ‘adopció de marcs reguladors adequats, fins i tot sancions de caràcter proporcional.

-Promoció de la pesca recreativa a la zona de la CGPM, l’educació, la conscienciació entre els població i les comunitats de pescadors.

 -Promoció de la recerca i el desenvolupament (és a dir, millors mètodes, biològics i recopilació de dades ambientals i els tractaments, l’aplicació models, anàlisi de riscos etc …).

-L ‘adopció de l’enfocament de precaució i l’avaluació de la intersectorial interaccions (per exemple, la pesca comercial, turisme), com els efectes indirectes d’activitats de pesca recreativa, els impactes potencials de les noves tecnologies en el subsector i la el medi ambient.

-A més el suport polític i institucional (és a dir, els recursos operatius i finances) per tal de resoldre conflictes ecològic-ambientals i socioeconòmics objectius que sorgeixen de les interaccions de l’usuari i fer participar a tots els interessats en el gestió de processos.

44) el finançament suficient ha de ser destinat a permetre l’aplicació del protocol. Un desplegament gradual pot ser necessari.

Sense comentaris

Feu un comentari