Title Image

infopesca

Infopesca Maig 2022

ACPR, APERS, EAA: un joc de lletres per a la pesca recreativa

L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable va ser membre impulsor i fundador d’APERS, Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible, per a tenir un òrgan que integra les diferents comunitats autonòmiques en els assumptes que ens afecten a nivell de la “Secretaría General de Mar” i altres qüestions de l’estat.

Els socis d’APERS son les diferents associacions autonòmiques i no té socis que siguin persones físiques. Està Integrada per:

 • APRA, Asociación Pesca Responsable Andaluza
 • ACAPER, Asociación Canaria de Pesca Recreativa Responsable
 • Asociación pesca Recreativa Responsable Comunidad Valenciana
 • Asociación Mallorquina Pesca Recreativa Responsable
 • Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable y Náutica de Recreo
 • ACPR, Associació Catalana Pesca Responsable

En procés estan: Murcia i Astúries.

Que es la European Anglers Alliance

Es una associació a nivell europeu que té cura dels interessos dels pescadors recreatius davant la Unió Europea i els seus diferents òrgans. EAA manté un advocat a Brussel·les per a la defensa de la nostra activitat. Nosaltres, ACPR, som membres d’EAA a través d’APERS.

European Anglers Alliance és una organització paneuropea per a la pesca recreativa, que defensa els interessos dels pescadors recreatius europeus a nivell europeu i més enllà.

“La pesca amb canya és una forma de pesca recreativa que no es considera pesca comercial. Es defineix com l’activitat de capturar o intentar capturar peixos, principalment amb canya i carret, canya i fil o fil de mà amb finalitats no comercials. Els pescadors recreatius no venen el peix que capturen.

L’EAA està reconeguda com a ONG (organització no governamental) i registrada com a organització sense ànim de lucre.

Hi ha uns 3 milions de membres afiliats a les 17 organitzacions membres d’EAA i afiliats de 15 països europeus. S’espera que més organitzacions de pesca d’Europa que no entren entre els nostres membres avui s’uneixin a l’EAA en els propers anys.

L’EAA forma part de diversos òrgans assessors pel que fa a la configuració de la política de pesca i medi ambient de la UE.”

 

Jornades científiques de pesca recreativa

L’ACPR coordina sortides col·lectives de pesca per a un estudi científic de les nostres especies de peixos, monitoratge i marcatge. Amb el suport científic de diferents institucions. Per a clubs, ports, grups, etc, des d’embarcació o des de terra.

Interessats envieu un correu a info@acpr.cat

 

Projecte Taurons

Estudi dels taurons a la nostra costa. Recull històric de captures, aparicions a la premsa i monitoratge de l’actualitat.
Les espècies d’interès son totes, no podem oblidar els taurons “plans”, es a dir, rajades, mantes, “torpedo”, milana, escurçana, etc.

Dades de captures

Correu: pescasharks@gmail.com

Whatsapp: 617 62 68 69

Aparicions a la premsa de noticies relacionades amb taurons

Correu: sharkmedios@gmail.com

Whatsapp: 617 62 68 69

 

Pesca amb Vinils i la seva reutilització

Els esquers de vinil de mil formes i colors estan prenent una certa presència en les nostres caixes d’esquers, ja sigui per a caps plomats o per muntar en un ham. Però tenen un punt dèbil, que es la seva fragilitat i la facilitat de trencament.

Amb aquest article et volem fer notar que segurament no coneixies que es poden fondre (a poca temperatura) i amb un motlle que pots fer amb un vinil nou, es poden tornar a utilitzar. Per tant no llencis els vinils trencats i reutilitza’ls tot creant els teus propis colors i dissenys. A més de contaminar, si els tires al mar poden ser consumits per error pels peixos i perjudicar-los.

 

 

Un treball de la universitat de Linnaeus a Växjö (Suècia) demostra que la captura i alliberament no te cap efecte sobre les capacitat de reproducció dels peixos

Resum del treball:

La pràctica de la pesca recreativa per alliberar els peixos capturats a la natura, coneguda com a captura i alliberament (C&R), és una estratègia cada cop més important per protegir les poblacions de peixos de la sobreexplotació. Tanmateix, C&R és un factor estressant i, com que la reproducció animal és especialment sensible a l’estrès, hi havia motius per sospitar que aquesta pràctica podria induir conseqüències subletals de la condició física. Aquí, vam investigar si la pesca C&R afectava el potencial reproductiu en una població anàdroma de lluç de riu (Esox lucius). Primer, les femelles de lluç de riu es van exposar a una autèntica captura i alliberament mitjançant la pesca amb canya i carret en un hàbitat d’alimentació costaner abans del període de posta.

A continuació, vam observar la migració a l’hàbitat de reproducció d’aigua dolça i vam comparar tant el moment d’arribada com l’etapa de maduresa entre individus tractats amb captura i alliberament. Finalment, per avaluar els efectes sobre la qualitat i la viabilitat dels ous vam treure el control capturat i vam tornar a capturar femelles tractades amb C&R, vam mesurar la massa seca dels ous per avaluar el contingut de nutrients, vam realitzar fecundacions artificials i vam incubar ous en un experiment de laboratori controlat.

No hem trobat cap evidència que la captura i alliberament provoqués alteracions ni en el temps d’arribada, ni en l’etapa de maduresa ni en la qualitat i viabilitat dels òvuls fecundats. En combinació, els nostres resultats suggereixen que els efectes a llarg termini de l’estrès induït per la captura i alliberament sobre els trets reproductius clau del lluç de riu, si n’hi ha, són menors.

Seguint el següent enllaç podeu trobar la publicació de l’estudi.

0

InfoPesca Març (2)

L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable ha estat escollida juntament a la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques per a representar la pesca recreativa en el Consell català de Cogestió Marítima.

Que es el Consell Català de Cogestió Marítima?

El Consell Català de Cogestió Marítima va ser creat per la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, després de la modificació operada per la Llei 5/2017, de 28 de març, com a òrgan col·legiat de participació en els processos de decisió de l’Administració de la Generalitat en les polítiques marítimes, d’acord amb un model de governança del mar basat en la cogestió.

El Consell Català de Cogestió Marítima està adscrit al departament competent en matèria de polítiques de pesca i afers marítims.

El Decret 321/2021, de 20 de juliol, del Consell Català de Cogestió Marítima, determina la composició del Consell, el qual està integrat per l’Administració de la Generalitat, les entitats locals, els agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, les entitats ambientalistes i de recerca, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i les associacions municipalistes, i funciona en Ple, en Comissió Permanent i en quatre comissions sectorials: d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació. Aquests son els membres relacionats amb la pesca:

Nomenar vocals del Ple del Consell Català de Cogestió Marítima les persones següents:

 • En representació del sector de la pesca professional, el senyor Antoni Abad i Mallol.
 • En representació del sector de l’aqüicultura, el senyor Álvaro Acero Vendrell.
 • En representació del sector de la pesca recreativa, el senyor Joan Ramon Vidal Riba (FECDAS) i el senyor David Juanola Regincós (ACPR), en vocalia compartida.

Cal explicar que en el Consell es nomenen persones i no institucions, el nostre vicepresident en David Juanola es l’escollit per a representar-nos.

 

Novetats legislatives en els rius de Catalunya amb el plom i les espècies marines que visiten els rius

En la recent resolució de les aigües continentals podem llegir dues novetats la primera es la prohibició d’utilitzar el plom, que en el mar també en sentirem a parlar aviat, ja que la Unió Europea esta pactant la data per a la retirada del plom en la pesca i la caça.

En segon terme les especies marines que entren temporalment en els rius es tindran que retornar vives a l’aigua.

L’Associació sempre ha estat d’acord en que la pesca sense mort ha de ser una de les opcions que practica el pescador recreatiu, però el que ens imposa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es clarament discriminatori, ja que no diu res respecte de la pesca d’espècies marines que la pesca professional fa amb palangres i xarxes dins dels rius.

No hi ha cap motivació de sostenibilitat, per tant el que es vol es simple i clarament discriminatori, el Departament faria bé de repensar la resolució per evitar que li anul·lin els tribunals com hem vist recentment.

 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/626/2022, de 7 de març, per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2022.

 1. Prohibició de l’ús del plom

D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, de 3 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i amb l’objectiu d’evitar els efectes nocius al medi natural derivats de la utilització de metalls contaminants, es prohibeix l’ús del plom per a la pràctica de la pesca a les aigües continentals de tot Catalunya

… i les espècies eurihalines llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera (Chelon labrosus), llissa cap pla (Liza ramada), llissa petita (Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus), llissa galta-roja (Liza aurata), joell (Atherina boyeri), rèmol de riu (Platichthys flesus), orada (Sparus aurata) i agulleta de riu (Syngnathus abaster) es pescaran en la modalitat sense mort.

 

Projecte Taurons

A principis de primavera es poden albirar els taurons pelegrins, nedant tranquil·lament a prop de la superfície empassant aigua tot filtrant plàncton per alimentar-se, son especialment grans però molt pacífics. Si teniu la sort de veure’n un recordeu de enviar-ho al projecte taurons.

El Projecte Taurons és un estudi dels taurons a la nostra costa que recull l’històric de captures, aparicions a la premsa i monitoratge de l’actualitat.

Les espècies d’interès son totes, no podem oblidat els taurons “plans” es a dir rajades, mantes, torpedo, milana, escurçana, etc.

Dades de captures:

pescasharks@gmail.com

o al whatsapp 617 62 68 69

Aparicions a la premsa de noticies relacionades amb taurons:

sharkmedios@gmail.com

 

Pesca recreativa, milers d’ulls al mar!

 


Descarregar en format PDF

0

InfoPesca març

El passat dia 29 de gener es va celebrar l’assemblea anyal de la nostra associació. Cal destacar que el fet mes rellevant va ser el relleu del nostre fundador en Ramon Aguilar per petició pròpia. Els nous càrrecs de la junta queden com segueix:

 • President: Albert Villanueva.
 • Vice president: David Juanola.
 • Tresorera: Vanessa Frías.
 • Nous vocals: Pablo Espinar i Frederic Valls.

Felicitem n’Albert Villanueva que encara amb entusiasme un nou període per a la nostra associació.

 

Unes paraules del president

Benvolgut soci,

com a president de l’ACPR i en nom de la resta de La junta, en primer lloc us volem agrair la confiança depositada, i uns dels primers passos que volem fer en agraïment, per aquesta nova etapa, es precisament demanar-vos perdó per tot allò que no vàrem tenir temps de fer durant el darrer any, que és tenir-vos ben informats de tot el que la vostra associació ha fet en el transcurs del 2021.

Com molts sabeu, la junta ha canviat però segueix formada per molts dels que ja la formàvem i afegint a gent nova que de ben segur entre tots continuarem mantenint l’ACPR com a l’entitat de referencia a Catalunya pel pescador recreatiu.

Un altre AGRAÏMENT públic que no podem oblidar es el que sens dubte ha estat i serà sempre reconegut el President de l’ACPR, per tots aquest anys. Només dir: Moltes Gràcies Sr. Ramón Aguilar.

I ara sí, us deixem amb aquest nou format de publicació, el qual anomenarem InfoPesca. Esperem que us agradi.

Molt atentament,

Albert Villanueva
President ACPR

 

Projecte Taurons


L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable juntament amb APERS comença un ambiciós projecte per a fer un estudi dels taurons a la nostra costa, en diferents aspectes, fer un recull històric de captures i un pla de marcatge amb monitoratge de l’actualitat.

En aquests moments la comunitat científica mostra una especial preocupació per la majoria d’espècies de taurons i en alguns casos el seu estat es catalogat com a crític, per tant encara que per a nosaltres no son espècies objectiu podem donar un cop de ma a l’espècie i als investigadors.

El nostre estudi el dirigeix en Pablo Cermeño que te molta experiència en la investigació marina, on destaca un estudi a l’oceà Pacífic amb tauró blanc apart de publicacions científiques de Tonyina entre altres. Les espècies d’interès son totes, no podem oblidat els taurons “plans” es a dir rajades, mantes, torpede, milana, escurçana, etc. També es interessant notificar l’aparició d’ous d’algunes espècies que apareixen a les platges.

Si teniu dades de captures vostres o d’algun conegut les podeu remetre al email següent: pescasharks@gmail.com o al whatsapp 617 62 68 69.

També estem interessats en aparicions a la premsa de noticies relacionades amb captures o albiraments de taurons. Les podeu remetre a: sharkmedios@gmail.com

Les dades enviades gaudiran de la protecció de dades i només les coneixerà l’equip científic que farà l’estudi.

Aquest projecte està despertant molt d’interès a altres institucions i associacions que el converteix en especialment important.

Us demanem la vostra màxima col·laboració !!!

Aquest projecte s’integra en els treballs de ciència ciutadana de la nostra associació sota el lema: Pesca recreativa, milers d’ulls en el mar.

 

Parc de Cap de Creus


Seguim implicats en els treballs de definició del pla de gestió de la pesca recreativa en l’àmbit del Parc de Cap de Creus.

Les associacions de pesca recreativa estem totalment alineades en aplicar un règim de captures basat en nombre d’exemplars d’una talla determinada que asseguri que com a mínim s’ha reproduït en una ocasió, que es el sistema mes estès en el mon civilitzat per a gestionar la pesca recreativa.

El comitè de gestió del parc natural de Cap de Creus, vol excloure la pesca recreativa dels espais més emblemàtics del parc. Estem treballant per evitar que això succeeixi.

 

Descarregar en format PDF

0