Title Image

Captura d’un Esturió

Captura d’un Esturió

 

Captura d’un Esturió 

El dia 24 de Novembre a Gijón uns pescadors de xarxa va pescar un esturió de l’espècie “Ascipenser sturio”, de 120 kg i 2,30 metres d’allargada, feia 34 anys que no es pescava cap altre exemplar d’aquesta espècie.

Aquesta es l’espècie que també habitava al Mediterrani i que es dona per extingit al nostre mar i especialment al riu Ebre.

 

Captura d’un Esturió 

El dia 24 de Novembre a Gijón uns pescadors de xarxa va pescar un esturió de l’espècie “Ascipenser sturio”, de 120 kg i 2,30 metres d’allargada, feia 34 anys que no es pescava cap altre exemplar d’aquesta espècie.

Aquesta es l’espècie que també habitava al Mediterrani i que es dona per extingit al nostre mar i especialment al riu Ebre.

L’espècie disposa de la màxima protecció mundial i esta prohibida la seva pesca i comercialització. La captura es va produir a la Badia de Sant Llorenç de Gijón a tan sols vuit metres de profunditat amb un tremall.

Sense comentaris

Feu un comentari