Title Image

Blog de l’ACPR

La CE reuneix al sector per a preparar ICCAT

Enguany s’ha  recuperat la costum de convocar al sector relacionat amb les espècies  gestionades per ICCAT , abans de l’assemblea general per a informar de la situació y posició inicial de la Comissió Europea enfront de la reunió. Tal com ja hem pogut veure i sentir

Reunió Comitè Executiu del RAC MED a Bari, (Italia)

Obertura de la reunió per el president i benvinguda per el director del centre de recerca científica on ens hem reunit. Reforma de la Política Pesca Comú, a càrrec del coordinador sr. JP Bonfiglio, que ens comenta diferents punts que afecten a la pesca professional en

Estudi de l’estat dels recursos al Mediterrani de DG Mare

Estudi de la DG Mare sobre l'estat del recursos pesquers que es molt discutit per els representants del sector de la pesca professional Estudi de la DG Mare sobre l'estat del recursos pesquers que es molt discutit per els representants del sector de la pesca professional

Una nova ofensa molt greu a la pesca recreativa

El Consell de Ministres a proposta del “Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino” ha aprovat el projecte de la primera Area Marina Protegida del Cachucho a Asturies (AMP), una notícia que tindríem que celebrar però quan llegeixes les condicions de protecció et

Tonyina de piscifactoria

Sembla que s’està a punt de poder tancar el cicle de la Tonyina en captivitat, potser es un èxit científic però es un absurd que es faci una despesa en aquest sentit ja que els ous en el seu medi segur que es desenvoluparan millor

Dues Llampugues recuperades

La setmana passada es van recapturar dues llampugues marcades el dia anterior,  la casualitat va fer tan sols amb hores de diferència fossin pescades una a la mateixa boia meteorològica que s’havia marcat el dia anterior i l’altre a 15,5 milles nàutiques del lloc de

Reunio previa a ICCAT, del RAC d’aigues llunyanes a Brussel·les

En els Consells Consultius Regionals estan preparant la reunió d’ICCAT del mes de Novembre i en aquest cas a Brussel·les es va reunir els dies 9 i 10 d’octubre, el Consell Consultiu Regional de Aigües Llunyanes, que té competències en l’Atlàntic i la Pesca Recreativa

Tonyines mortes al fons del Mar

S’acosta la reunió d’ICCAT on es tornarà a tractar del millor depredador del Mediterrani, sempre hi ha molt de mullader amb l’espècie més mediàtica del moment, però possiblement hi ha un tema que passarà desapercebut, nosaltres ens em volem fer ressò. Des de fa uns mesos