Title Image

Blaucat, una ocasió única

Blaucat, una ocasió única

La direcció general de Pesca i Afers marítims ha obert un procés de potenciació de les activitats sota la seva tutela que no son pesca professional o comercial. Fins ara la feina desenvolupada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims estava enfocada monotemáticament a la pesca professional i a expendre llicencies vàries. Aquest procés vol rellançar la competitivitat en els “afers marítims”.

La direcció general de Pesca i Afers marítims ha obert un procés de potenciació de les activitats sota la seva tutela que no son pesca professional o comercial. Fins ara la feina desenvolupada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims estava enfocada monotemáticament a la pesca professional i a expendre llicencies vàries. Aquest procés vol rellançar la competitivitat en els “afers marítims”.

La idea es de crear un portal on apareguin totes les activitats nàutiques que es realitzen a Catalunya sota una única marca “BlauCat”,per a millorar la facilitat de ser trobades per a potencials usuaris i clients.

Amb aquesta finalitat esta disposada a, si cal, modificar lleis i normatives que regulen totes aquestes activitats nàutiques.

En el nostre cas la parcel·la que ens queda mes propera es la pròpia pesca recreativa i el charter de pesca recreativa.

A soto podeu trobar unes presentacions del projecte, i uns annexos que composen l’enquesta amb un arxiu explicatiu de com omplir la dita enquesta.

Aquesta enquesta de recollida de dades es per a detectar on son els problemes per el seu desenvolupament i per a poder treballar en millorar tot l’entorn administratiu de les activitats nàutiques.

La Pesca Recreativa Responsable accepta el repte i vol aportar el seu parer en aquesta ocasió única per a poder dir la seva opinió i ser especialment escoltats.

Us preguem que participeu en l’enquesta tan com a pescadors recreatius o com a activitat nàutica que hagueu realitzat, esteu realitzant o tingueu en projecte de realitzar.

En el cas de voler participar en les reunions també us podeu inscriure tot i que l’Associació Catalana per una Pesca Responsable esta present a totes les reunions.

Enquestes contestades les podeu enviar directament a  shuerta@gencat.cat

 

No ho desaprofiteu, es una ocasió única

Sense comentaris

Feu un comentari