Title Image

Assemblea de l’ACPR

Assemblea de l’ACPR

Barcelona, 31 de desembre 2012Convocatòria per al’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana per a una Pesca ResponsableRamon Aguilar i Abella, president de l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable, convoca els senyors socis a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, a celebrar el dia 18 de gener de 2013, a les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Barcelona, a les 18,30 hores en primera convocatòria, i a les 19 hores en segona convocatòria, amb l’objecte de

Barcelona, 31 de desembre 2012Convocatòria per al’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana per a una Pesca ResponsableRamon Aguilar i Abella, president de l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable, convoca els senyors socis a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació, a celebrar el dia 18 de gener de 2013, a les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Barcelona, a les 18,30 hores en primera convocatòria, i a les 19 hores en segona convocatòria, amb l’objecte de tractar el següent:

Ordre del Dia

1. Lectura i aprovació, si s’ escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Presentació de l’informe de gestió de l’any 2012.

3. Presentació del pressupost per a l’any 2013 i els comptes corresponents a l’any 2012 per a la seva aprovació, si s’ escau.

4. Presentació de programa d’accions per a l’any 2013 per a la seva aprovació, si s’escau.

5. Autorització al president, si s’escau, per sol·licitar subvencions.

6. Autorització al president per sol·licitar préstecs i renovar la pòlissa de crèdit en cas que sigui necessari per afrontar pagaments compromesos.

7. Precs i preguntes

Sense comentaris

Feu un comentari