Title Image

Assemblea 2016 amb canvi de president

Assemblea 2016 amb canvi de president

L’ACPR RENOVA LA SEVA PRESIDÈNCIA, I LA  JUNTA DIRECTIVA

El passat dia 31, l’Assemblea Extraordinària de l’ACPR va nomenar com a nou President al Sr. Ignasi Ferrer, en substitució del Sr. Ramón Aguilar. Fruit d’aquest canvi en la presidencia, es va renovar la Junta Directiva que passa a estar formada per:

  • Vicepresident i Tresorer: Sr.  Bélar García
  • Vicepresident: Sr. Albert Dude
  • Secretària de l’Associació: Sra. Susana Gotés

A l’’Assemblea es van confirmar les posicions de Vocals dels Srs. Josep Carreras, José Torres, Carlos  Ojeda, Jordi Gallego, Oriol Ribalta, Josep Calvet i Josep Curcó, i es va incorporar amb càrrec de Vocal el Sr. Rolando Menéndez, a qui es va agrair la seva implicació.

A proposta de la nova Junta Directiva, l’Assemblea va nomenar el Sr. Ramón Aguilar com a President d’Honor de l’ACPR, en reconeixement a la seva tasca com a fundador i antic President.

La nova Junta va compartir amb els assistents el seu Programa de Govern, que té com a eix vertebrador l’impuls i defensa  de la Pesca Recreativa Responsable com a motor de generació de riquesa econòmica i social, reforçant el seu paper davant les Administracions, buscant aliances amb altres agents implicats,  i impulsant iniciatives de ciència ciutadana i promoció de valors de sostenibilitat i respecte al medi ambient com la Great Tuna Race, les Jornades Socials del Raor, Jornades de Spinning i marcatge, …

Sense comentaris

Feu un comentari