Title Image

Aprovada la moció de la Tonyina

Aprovada la moció de la Tonyina

«Fer les gestions necessàries davant del govern de l’Estat per a ampliar la quota de la pesca recreativa i redefinir els criteris establerts per a la pesca de tonyina vermella amb embarcació recreativa, de tal manera que s’establei­xi un repartiment de quotes autonòmiques, enlloc d’una única quota estatal»

 

«Fer les gestions necessàries davant del govern de l’Estat per a ampliar la quota de la pesca recreativa i redefinir els criteris establerts per a la pesca de tonyina vermella amb embarcació recreativa, de tal manera que s’establei­xi un repartiment de quotes autonòmiques, enlloc d’una única quota estatal»

 

Com ja sabem els pescadors recreatius, és política de l´Estat repartir el “cupo” de tonyina vermella que atorga ICCAT i la Comissió Europea a Espanya, gairebé tota se’n va a la pesca professional, quedant per nosaltres les escorrialles. A més, com que les tonyines quan arriben a Catalunya ja s’ha esgotat la ridícula quantitat adjudicada a la pesca recreativa.

Des de l´Associació Catalana per a una Pesca Responsable i per mitjà d’un associat, hem tingut accés al grup d’ Esquerra Republicana de Catalunya a qui hem transmès les nostres i vostres inquietuds. Després de converses amb en Joan Puigcercós i l’Anna Simó, han fet seu el nostre problema i han plantejat una proposta de resolució a la Mesa del Parlament que ha estat votada en la comissió d´Agricultura el 31 de maig de 2012 referent a «Fer les gestions necessàries davant del govern de l’Estat per a ampliar la quota de la pesca recreativa i redefinir els criteris establerts per a la pesca de tonyina vermella amb embarcació recreativa, de tal manera que s’establei­xi un repartiment de quotes autonòmiques, enlloc d’una única quota estatal».

El President de l’ACPR, Ramón Aguilar ha assistit a la Comissió Parlamentaria d’agricultora per veure el desenvolupament de la sessió. Després d’una presentació per part del Sr. Puigcercós que n’ha fet una brillant defensa, ha estat replicat per la representant del Partit Popular, justificant la seva abstenció i posteriorment ha intervingut la representant d´Iniciativa Verds que ha defensat la proposta interessant-se, acabada la sessió, per les activitats de la Pesca Recreativa Responsable.

La proposta ha estat aprovada per 14 vots a favor, dues abstencions i cap en contra. El següent pas es que el Govern de la Generalitat la presenti a Madrid a veure si prospera.

Sense comentaris

Feu un comentari