Title Image

Sol·licitud ANNEX III

Sol·licitud d’autorització ANNEX III

Per tal de sol·licitar l’Annex III omple el següent formulari.

Assegura’t d’omplir correctament totes les dades que es demanen. Quan l’autorització estigui disponible rebràs un document PDF al teu correu electrònic que podràs imprimir.

    Dades de l'embarcació

    Es troba al Certificat de Navegabilitat que emet la Marina Mercant

    Dades de l'armador    Als efectes d’allò que estableix el Reglament UE 2016/679, que regula la protecció de dades de caràcter personal, l'Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats i col·laboradors. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de l'Associació, amb l'única finalitat de gestionar el seu funcionament administratiu i complir els seus fins socials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i supressió, limitació o portabilitat comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A UNA PESCA RESPONSABLE Carrer Gènova, 21 Àtic 2, 08041-BARCELONA o mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@acpr.cat

    Condicions Generals i la Política de Privacitat