Title Image

L’associació

L’associació

L’ Associació Catalana per a una Pesca Responsable (ACPR) és una entitat sense ànim de lucre.

Des de 1.999 defensa davant les administracions els interessos de la pesca marítima recreativa, amb un particular interès en la pesca des d’embarcació. També difon una ètica d’acord amb el codi FAO de pesca responsable, a través d’una activitat permanent de conscienciació i formació dels pescadors.

L’ACPR actua sobre tres eixos fonamentals:

  1. La investigació, promovent la realització d’estudis científics en activitats de marcatge i seguiment d’espècies, en col·laboració amb entitats nacionals i internacionals de màxim prestigi.
  2. L’educació, duent a terme jornades de conscienciació i de formació, promovent el respecte al medi marí i al recurs pesquer.
  3. L’impuls d’iniciatives legislatives. L’ACPR es més que un col·lectiu d’aficionats; actua com un “lobby” d’un sector econòmic creixent, la pesca recreativa, en torn al qual s’hi desenvolupen altres activitats econòmiques.

Tota aquesta tasca es fa integrats en la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible (APERS), que està formada per associacions de totes les autonomies i forma part d’organitzacions internacionals com ERRFA i IGFA.

Relació institucional

La nostra associació està integrada en el conglomerat de la Alianza de Pesca Española Recreativa Sostenible, així mateix formem part de la Pesca Recreativa Responsable Europea.

Des de la plataforma de Pesca Recreativa Responsable estem representant els interessos dels pescadors recreatius en els punts de decisió dels temes que ens interessen.

Tenim reconeixement d’organització representativa davant del Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino, de la Secretaría General del Mar, per el que es refereix a organismes estatals i les diferents autonomies a través de les direccions generals de pesca.

Però actualment les decisions en matèria de pesca es prenen a fora de l’estat, a Europa i a aquest efecte tenim representació al Consell Consultiu Regional del Mediterrani que depèn de la Comissió Europea i a la Comissió General de pesca del Mediterrani que reuneix a tots el països amb costes mediterrànies.

Als efectes de la Tonyina i les especies regulades per ICCAT també hem aconseguit el reconeixement d’organització representativa del sector recreatiu.

Col·laboradors