Title Image

Fites assolides

Fites assolides

  • Amb l’Administració Central, promoure la publicació del Reial Decret 2011 de “Pesca Marítima de Recreo” com a text base per la modernització en la gestió de la nostra activitat d’oci.
  • Amb l’Administració Autonòmica, col.laborar activament amb el Consell de Pesca de Catalunya.

Hem signat un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Pesca del Departament d’Agricultura i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya amb qui s’està treballant en diferents projectes com: el Parc de pesca del Delta de l´Ebre, establir un sistema 24 hores de vigilància pesquera, amb la nostra col·laboració, i un interessantíssim projecte de recuperació de espècies d’interès recreatiu i reintroducció d’espècies desaparegudes com la Corbina. I el nou projecte anomenat BLAUCAT promogut pel departament de Pesca de la Generalitat en el que es pretén promocionar tots els esports
dedicats al mar.

Es va aconseguir frenar la prohibició total de la Pesca de la Tonyina, aconseguint regular, però no prohibint totalment com era la intenció dels governs.

En el camp internacional, estem presents a l’ICCAT, que és on es prenen les grans decisions sobre tots el túnids. Al Consell Consultor (RAC) del Mediterrani, i de l’Atlàntic, organismes consultors de la Comissió Europea en temes pesquers i també en la Comissió General de Pesca del Mediterrani que depèn de la FAO.

En tots aquest organismes s’escriuen les regulacions pesqueres, tant professionals com recreatives.

Fins ara no hi havia ningú que ens hi representés. Des de fa anys estem col·laborant amb diferents entitats científiques com l’IEO-ICCAT, en el projecte GBYP amb WWF, AZTI, etc en projectes varis i convenis adequats al moment.

Es marquen tonyines amb marques spaguetti, pop-up o electròniques. També s’estan marcant Llampugues i Taurons.

Tot això a fi de conèixer millor les nostres espècies i poder definir la millor necessitat en cada moment.

Es va promoure la manifestació a Cadaqués pel Parc del Cap de Creus, i per la imposició de boies a les Cales.

S’ha aconseguit mitjançant al·legacions dels nostres advocats, que els pescadors recreatius puguin anar a pescar encara en l’actualitat amb dos carrets elèctrics, ja que la normativa a la qual es van presentar al·legacions no en volia permetre cap en el pescador recreatiu.

S’ha aconseguit posar fre a la també intenció de prohibició de la pesca a spinning o jigging (que tants beneficis aporta a les empreses del sector, ja que son totes dues molt utilitzades pels pescadors recreatius en l’actualitat)

Defensem als pescadors davant les Administracions tant Autonòmica com Central.

Defensem així mateix els pescadors, davant les accions empreses com ara, la Xarxa Natura 2000, que pretén anul·lar qualsevol forma de pesca dels recreatius, ja sigui a la zona de les Illes Formigues com al Cap de Creus, on des de la mateixa platja fins a unes quantes milles mar endins està prohibida la pesca, i gracies a les al·legacions presentades en dues ocasions pels nostres advocats, va quedar paralitzat fins al dia d’avui, que sembla
ser es vol tornar a rependre aquest tema.

Impulsem l’organització de la Great Tuna Race (GTR), proves de marcatge i alliberament amb finalitats científiques reconegudes per la IGFA, amb el suport de La Generalitat de Catalunya.

El benefici directe obtingut pel Port es fonamenta en el prestigi i la imatge que atorga la vinculació a l’ACPR (sostenibilitat, sensibilitat ambiental i investigació).

Col·laboradors