Title Image

Estatuts

Estatuts de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable

A continuació posem a la teva disposició els estatuts de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable.

 

Al document hi trobarás:

 

  1. La denominació, els fins i el domicili
  2. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
  3. L’assamblea general
  4. La junta directiva
  5. El president i el vice-president
  6. El tresorer i el secretari
  7. Les comissions o grups de treball
  8. El règim econòmic
  9. Regim disciplinari
  10. La dissolució