Title Image

Alta de nou soci

Per donar-se d’alta com a soci omple el següent formulari. Els camps marcats amb “*” són obligatoris.

  Dades personals


  Data de naixement
  Dades embarcació

  Tens embarcació?

  No

  En cas afirmatiu, omple la següent informació sobre l'embarcació:


  Necessites sol·licitar l'ANNEX III?

  No

  En cas afirmatiu, hauràs d'omplir el formulari de sol·licitud d'Annex III

  Dades bancàries

  La quota de soci amb embarcació és de 45€/any.

  La quota de soci sense embarcació és de 27€/any.

  Per tal de poder domiciliar correctament el pagament de les quotes de soci és imprescindible que et descarreguis l'ordre de domiciliació, l'omplis i ens la retornis degudament signada. Pots adjuntar-la amb el següent botó. S'accepten els formats DOCX, PDF i JPG.

  Comentaris

  Als efectes d’allò que estableix el Reglament UE 2016/679, que regula la protecció de dades de caràcter personal, l'Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats i col·laboradors. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de l'Associació, amb l'única finalitat de gestionar el seu funcionament administratiu i complir els seus fins socials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i supressió, limitació o portabilitat comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A UNA PESCA RESPONSABLE Carrer Gènova, 21 Àtic 2, 08041-BARCELONA o mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@acpr.cat

  Condicions Generals i la Política de Privacitat

  Col·laboradors