Title Image

Alta de nou soci

Per donar-se d’alta com a soci omple el següent formulari. Els camps marcats amb “*” són obligatoris.

  Dades personals


  Data de naixement
  Dades embarcació

  Tens embarcació?

  No

  En cas afirmatiu, omple la següent informació sobre l'embarcació:


  Necessites sol·licitar l'ANNEX III?

  No

  En cas afirmatiu, hauràs d'omplir el formulari de sol·licitud d'Annex III

  Dades bancàries

  Per tal de poder domiciliar correctament el pagament de les quotes de soci és imprescindible que et descarreguis l'ordre de domiciliació, l'omplis i ens la retornis degudament signada. Pots adjuntar-la amb el següent botó. S'accepten els formats DOCX, PDF i JPG.

  Comentaris

  Als efectes d’allò que estableix el Reglament UE 2016/679, que regula la protecció de dades de caràcter personal, l'Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats i col·laboradors. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de l'Associació, amb l'única finalitat de gestionar el seu funcionament administratiu i complir els seus fins socials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i supressió, limitació o portabilitat comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A UNA PESCA RESPONSABLE Carrer Gènova, 21 Àtic 2, 08041-BARCELONA o mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@acpr.cat

  Condicions Generals i la Política de Privacitat

  Col·laboradors