Title Image

novembre 2010

Web de restaurants respectuosos amb el peix

La guia de restaurants per qui vol consumir peix respectant el medi ambient.

Us presentem una web que te una guia de restaurants valorats a partir del respecte a les especies que estan protegides o  sota pesques regulades, amb un sistema que els puntua de mes o menys respectuosos.

Es una bona idea per que el sector de la restauració, que es tant important ala nostra zona, que faci coses per a conservar els recursos dels que viuen.

 

http://www.fish2fork.com/

LLEGIR MÉS

0

Captura d’un Esturió

 

Captura d’un Esturió 

El dia 24 de Novembre a Gijón uns pescadors de xarxa va pescar un esturió de l’espècie “Ascipenser sturio”, de 120 kg i 2,30 metres d’allargada, feia 34 anys que no es pescava cap altre exemplar d’aquesta espècie.

Aquesta es l’espècie que també habitava al Mediterrani i que es dona per extingit al nostre mar i especialment al riu Ebre.

LLEGIR MÉS

0

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

 

Les grans diferències entre els diferents membres de la CE en quan a la quota de Tonyina ha fet que no hi hagi proposta de quota, s’ha fet una resolució en el sentit de que els científics ajustin la quota.

Curiosament coincideix amb la postura que va prendre la Pesca Recreativa Responsable a la reunió del Rac Mediterrani a Brussel·les uns dies enrere.

LLEGIR MÉS

0

Rescat de peixos als canals del Delta

Diari de Tarragona

Les espècies de peixos forànies superen les autòctones als canals

Més del 50 per cent de les espècies capturades al tram final del riu Ebre són introduïdes. Entre els depredadors, el silur es troba molt ben establert fins prop de la desembocadura

LLEGIR MÉS

0

Saló Nàutic Internacional de Barcelona

Com es habitual amb molt d’esforç i amb l’ajut de la organització la Associació ha estat present al Saló.  Enguany amb una novetat com era una piscina de proves de 15 per 3 metres on es podien fer demostracions d’esquers i de tècniques de pesca. Va ser un dels exits del salo, amb un us pràcticament continuat.
LLEGIR MÉS

0

Comissió General de Pesca del Mediterrani

El mes d’Octubre va tenir lloc a Palma de Mallorca una reunió de la Comissió General de Pesca del Mediterrani per a tractar de la pesca recreativa i la seva definició. La Pesca Recreativa Responsable va estar alli i va aportar moltes coses al document final. a continuació podeu trobar les recomanacions.

 

Recomanacions

LLEGIR MÉS

0

Greus acusacions al sector tonyinaire

Ens fem ressò d’una noticia apareguda a “EL PAIS” generada per el Consorci Internacional de Periodisme d’Investigació que s’ha publicat en el “Sunday Times”, la “BBC” i “Le Soir” entre altres medis de comunicació, podeu accedir a l’informe original a :  http://www.publicintegrity.org/treesaver/tuna/#-/treesaver/tuna/index.html

 

El mercado negro devora atún rojo

LLEGIR MÉS

0

Resultats del Marcatge de la Pesca Recreativa Responsable

L’exposició dels resultat científics va ser de les millors que hem vist fins ara, per la altíssima qualitat de les dades i la capacitat dels ponents. Basat principalment en marcatge electrònic, els ponents varen ser els Drs, J.M. De la Serna i J.L. Cort per l’IEO, la Dra. Igaratza Fraile per Azti-Tecnália i la Dra. Gemma Quilez per WWF.

LLEGIR MÉS

0

Presentació Decret Pesca Recreativa

El dissabte dia 6 de Novembre i en el Marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona el subdirector general de “Conservacion de recursos Litorales y de acuicultura” de la “Secretaría General del Mar”, en Carlos Cabanas en va presentar les parts ja definides i pendent que es defineixi la llista d’espècies que podran pescar el sector de la pesca recreativa. L’aspecte mes destacable del nou decret es que per fi es tindrà la necessària llicència d’embarcació.

LLEGIR MÉS

0