Title Image

desembre 2010

La nostra Consellería recupera la paraula Pesca

Efectivament la paraula Pesca va desaparèixer amb el mandat del tripartit, ara en el primer govern d’Artur Mas , recupera la referència a totes les activitats que regula, en concret el nom complert es Conselleria de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

D’altra banda avui dia 29 en Josep María Pelegrí ha pres possessió de la Conselleria, restarem a la espera de que designi la persona que farà les funcions de Director General que serà el nostre interlocutor.

LLEGIR MÉS

1

Salut i Peix

Interessant web de l’Universitat de Girona que esn explica els beneficis i riscos de menjar peix.

http://salutipeix.udg.edu/ca/inici.html

LLEGIR MÉS

0

Llei de “Protección del medio marino”

 

El Congres de Diputats aprova la Llei de “Protección del Medio Marino”

Amb aquesta llei s’estableix per primer cop un marc jurídic per a aconseguir un bon estat del mar i la seva protecció i preservació, així com la recuperació dels ecosistemes marins i la eliminació de la contaminació marina.

LLEGIR MÉS

1

Cefalòpodes

Cefalòpodes

 

Estem en plena temporada de cefalòpodes,  pops , sípies, i calamars estan a prop de les nostres costes fent possible la seva captura fins i tot de dia es factible la seva captura, tan sols recordar que la captura màxima autoritzada per aquestes especies es de 5 quilograms per llicència i dia. El pop te una talla mínima de un quilo. Per a la pesca nocturna esta prohibida la llum artificial.

LLEGIR MÉS

0

Web de restaurants respectuosos amb el peix

La guia de restaurants per qui vol consumir peix respectant el medi ambient.

Us presentem una web que te una guia de restaurants valorats a partir del respecte a les especies que estan protegides o  sota pesques regulades, amb un sistema que els puntua de mes o menys respectuosos.

Es una bona idea per que el sector de la restauració, que es tant important ala nostra zona, que faci coses per a conservar els recursos dels que viuen.

 

http://www.fish2fork.com/

LLEGIR MÉS

0

Captura d’un Esturió

 

Captura d’un Esturió 

El dia 24 de Novembre a Gijón uns pescadors de xarxa va pescar un esturió de l’espècie “Ascipenser sturio”, de 120 kg i 2,30 metres d’allargada, feia 34 anys que no es pescava cap altre exemplar d’aquesta espècie.

Aquesta es l’espècie que també habitava al Mediterrani i que es dona per extingit al nostre mar i especialment al riu Ebre.

LLEGIR MÉS

0

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

ICCAT, no hi ha acord entre el països de la CE

 

Les grans diferències entre els diferents membres de la CE en quan a la quota de Tonyina ha fet que no hi hagi proposta de quota, s’ha fet una resolució en el sentit de que els científics ajustin la quota.

Curiosament coincideix amb la postura que va prendre la Pesca Recreativa Responsable a la reunió del Rac Mediterrani a Brussel·les uns dies enrere.

LLEGIR MÉS

0

Rescat de peixos als canals del Delta

Diari de Tarragona

Les espècies de peixos forànies superen les autòctones als canals

Més del 50 per cent de les espècies capturades al tram final del riu Ebre són introduïdes. Entre els depredadors, el silur es troba molt ben establert fins prop de la desembocadura

LLEGIR MÉS

0

Saló Nàutic Internacional de Barcelona

Com es habitual amb molt d’esforç i amb l’ajut de la organització la Associació ha estat present al Saló.  Enguany amb una novetat com era una piscina de proves de 15 per 3 metres on es podien fer demostracions d’esquers i de tècniques de pesca. Va ser un dels exits del salo, amb un us pràcticament continuat.
LLEGIR MÉS

0