Institucional

La nostra  associació esta integrada en el conglomerat de la Confederación Española Pesca Recreativa Responsable, així mateix formem part de la Pesca Recreativa Responsable Europea.
Des de la plataforma de Pesca Recreativa Responsable estem representant els interessos dels pescadors recreatius en els punts de decisió dels temes que ens interessen.
Tenim reconeixement d'organització representativa davant del Ministeri de Agricultura y Medi Rural y Marino, de la Secretaría General del Mar, per el que es refereix a organismes estatals i les diferents autonomies a través de les direccions generals de pesca.
Però actualment les decisions en matèria de pesca es prenen a fora de l’estat, a Europa i a aquest efecte tenim representació al Consell Consultiu Regional del Mediterrani que depèn de la Comissió Europea i a la Comissió General de pesca del Mediterrani que reuneix a tots el països amb costes mediterrànies.
Als efectes de la Tonyina i les especies regulades per ICCAT també hem aconseguit el reconeixement de organització representativa del sector recreatiu.

Acpr.cat - Apartat de correus 37056 - 08080 BARCELONA - TEL. / FAX 902 120 298 | Contacta